fbpx

Vypnutý zvuk vyřeší grafika

Jak přimět diváka, aby na svém mobilu či jiném zařízení měl zapnuté zvuky, když na něj vyskočí Vaše reklamní video?

Zde jeden konkrétní případ:

Divák se dostal k Vám na web/E-shop a prohlíží si video, ve kterém by se měl dozvědět více informací proč si koupit konkrétní produkt, nebo proč využít Vaše služby, ale má na svém mobilu vypnuté/ztlumené zvuky.

Řekněme, že video má pomoci s prodejem konkrétního produktu na e-shopu. Například prodáváte naprosto skvělý, lahodný a zdravý bylinný čaj. Ve videu je ukázán výrobek, v našem případě to je krabička se sypaným čajem. V pozadí videa hraje příjemná hudba a přes ní mluví moderátor a vykládá všechny zajímavosti o čaji. Odkud pochází, kdo ho sklízí, historie objevení směsi, blahodárné účinky atd..

Jenomže.. 

Divák (potenciální zákazník) má vypnuté zvuky a nic z videa neslyší. Takže ve výsledku vidí jen produkt ve videu. Obrázek či animaci ve videu, které mu sosá data na jeho mobilu. 

Výsledek je, že video vypíná.

V tom lepším případě vypne video a dál zůstává na e-shopu a čte si. V tom horším odchází ke konkurenci.

Naše zkušenosti:

Pokud máte své reklamní video vytvořené tak, že nezaujme diváka v prvních několika vteřinách, těžko ho přimějete k zapnutí zvuku či ke koupi čehokoliv, co máte v reklamě.

Držme se především cíle, kterého má video dosáhnout.

Pokud potřebujete diváka přesvědčit, že tento výrobek je opravdu to nejlepší co může v dané kategorii produktů získat, tak je zapotřebí přizpůsobit obsah videa tak, že rovnou předpokládáte, že video nebude slyšet.

Máme zde několik variant jak takové video připravujeme:

1) Text, který moderátor říká, se objevuje ve formě titulků v dolní části videa

2) Při použití obrázku či animovaných grafických prvků ve videu, přidáváme popisový text do samotného videa při jeho tvorbě. V našem případě na videu, které prodává čaj bychom kolem obrázku vytvořili několik textových polí, které by se objevovaly souběžně s hlasem moderátora. Poté by se mohla objevit scéna s planinou, kde čaj roste a jak se sklízí. Zde ani text být nemusí. A jako závěrečná scéna by byla zdravá a šťastná postavička jak čaj pije. 

Ještě stačí završit shrnutím informací o čaji a máme krásné animované video, které dokáže komunikovat přednosti produktu i bez slyšitelné zvukové stopy.

3) Ve vytvářeném videu uděláme na začátku informační bublinu o tom, že si má divák zapnout zvuk aby měl co nejlepší pocit z videa.

Závěrem..

Je dobré si uvědomit za jakým účelem se video tvoří a kde bude publikováno.

Jestliže Vaše video budete používat pro placené reklamní zobrazení na Youtube, tak zde je více než jasné, že ho uslyší každý, protože se divák sám kouká na něco se zvukem, nebo třeba poslouchá své oblíbené písničky. Ale pokud dáte video na úvodní stránku svého webu, tak je dobré myslet i na to, že návštěvník bude mít vypnuté zvuky při prohlížení.